Hoppa till textinnehållet

* För UF-företag är tjänsterna avgiftsfria under UF-året. Värdet av tjänsterna är 500 kr/år, fördelat enligt följande: Internetbanken för företag med betalningar - 500 kr/år. Swish för företag - 2 kr/mottagen betalning.
Transaktionskostnader tillkommer vid fler än 500 betalningar till Bankgironummer via Internetbanken. Se prislista företag på webbplatsen

Checklista: så här blir du UF-kund i banken

 1. Håll konstituerande styrelsemöte

  På det konstituerande mötet sätter ni upp företagets “spelregler” och väljer firmatecknare. I protokollet från mötet ska följande uppgifter framgå:
  Datum och plats
  • Företagets namn
  • Vilka som ingår i företaget
  • Vilka som är firmatecknare
  Mallar för protokoll och dagordning finns på mina sidor på ungforetagsamhet.se
  >utbildning >dokument >sök på konstituerande styrelsemöte. 

 2. Skriv ut registreringsbeviset

  När företaget är registrerat kan ni skriva ut registreringsbeviset från mina sidor på ungforetagsamhet.se, i inloggat läge.

 3. Godkännande av omyndig

  Om någon är omyndig ska den omyndiges samtliga förmyndare skriva under blanketten “Godkännande av avtal för underåriga avseende UF-företag”.

 4. Fyll i formuläret

  Formuläret Företagskund/ UF fyller ni i och skickar in tillsammans med följande dokument:
  • Kopia på gilitig legimation för samtliga firmatecknare i UF-företaget
  • Protokoll från konstituerande möte
  • Registreringsbeviset
  • Godkännande för eventuella omyndiga i företaget

  Datum för 2022: 17/1
  (Beroende på när ni skickar in, och att anmälan är komplett, blir ni kontaktade av banken för ett möte)

Ungdomserbjudande

Man behöver inte vara privatkund för att öppna banktjänster för UF-företaget, men läs gärna mer om våra ungdomstjänster och erbjudanden.