Skip to content
 1. Håll konstituerande styrelsemöte

  På det konstituerande mötet sätter ni upp företagets “spelregler” och väljer firmatecknare. I protokollet från mötet ska följande uppgifter framgå:
  Datum och plats
  • Företagets namn
  • Vilka som ingår i företaget
  • Vilka som är firmatecknare

  Mallar för protokoll och dagordning finns på mina sidor på ungforetagsamhet.se
  >utbildning >dokument >sök på konstituerande styrelsemöte. 

 2. Skriv ut registreringsbeviset

  När företaget är registrerat kan ni skriva ut registreringsbeviset från mina sidor på ungforetagsamhet.se, i inloggat läge.

 3. Godkännande av omyndig

  Om någon är omyndig ska den omyndiges samtliga förmyndare skriva under blanketten “Godkännande av avtal för underåriga avseende UF-företag”.

 4. Fyll i formuläret

  Formuläret Företagskund/ UF fyller ni i och skickar in tillsammans med följande dokument:
  • Kopia på gilitig legimation för samtliga firmatecknare i UF-företaget
  • Protokoll från konstituerande möte
  • Registreringsbeviset
  • Godkännande för eventuella omyndiga i företaget

* För UF-företag är tjänsterna avgiftsfria under UF-året. Värdet av tjänsterna är fördelat enligt följande: Internetbanken för företag med betalningar - 990 kr/år. Swish för företag - 2 kr/mottagen betalning.
Transaktionskostnader tillkommer vid fler än 500 betalningar till Bankgironummer via Internetbanken. Se prislista företag på webbplatsen

Ungdomserbjudande

Man behöver inte vara privatkund för att öppna banktjänster för UF-företaget, men läs gärna mer om våra ungdomstjänster och erbjudanden.