Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Sponsring

Nya möjligheter varje år!

Varje år får vi många förfrågningar om sponsorsamarbete. Vi försöker fördela sponsringen på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt. Tyvärr kan vi inte vara med och stödja alla.
Med ett årligt ansökningstillfälle får vi bättre överblick och kan fördela våra resurser efter bygdens skiftande behov. Det tycker vi är positivt och rättvist eftersom det ger alla samma möjlighet, varje år.

Enkelt att söka

För att kunna ge alla sponsorsökande snabba och rättvisa besked har vi ett årligt återkommande ansökningstillfälle.

Vi vill ha ansökan senast den 15 december året före det år samarbetet gäller.