Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Dödsbo och bouppteckning - hjälp när närstående gått bort

Vi vet att det kan vara mycket att tänka på när någon går bort. Mitt i sorgen ska du som närstående och dödsbodelägare ta tag i allt det praktiska med den avlidnes ekonomi. Här hittar du information om hur du tar hand om dödsboet, bouppteckning och annat som behöver göras.

Kvinna sätter ner en pelargon i en utekruka

När vi får kännedom om dödsfallet av Skatteverket, så sker följande: 

 • Personliga tjänster såsom ID-metoder, bankkort, Internet- och telefonbank tas bort.
 • Tjänsten E-faktura avslutas och alla framtida fakturor skickas i stället som pappersfakturor till dödsboet.
 • Fullmakter utfärdade av den avlidne återkallas och dispositionsrätter för fullmaktshavaren tas bort.
 • Har den avlidne haft god man eller förvaltare upphör detta uppdrag i samband med dödsfallet. Dispositionsrätter för god man och förvaltare tas bort. 

Det här behöver du göra

 1. Ta hand om dödsboet
 2. Gör en bouppteckning
 3. Gör arvskiftet – dela upp arvet

Vi guidar dig vad varje steg innebär - vad du behöver göra och i vilken ordning.

Vill du ha hjälp av jurist?

Få hjälp med bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte. Välj själv vad du vill ha hjälp med.

Det här gör banken

När vi får kännedom om dödsfallet av Skatteverket, så sker följande:

 • Betal- och kreditkort samt BankID spärras
 • Internetbanken och telefontjänsten Kundcenter avslutas
 • Tjänsten e-faktura sägs upp, och alla framtida fakturor skickas istället som pappersfakturor
 • Dispositionsrätter för god man, förvaltare och övriga personer tas bort

Checklista

1. Se över dödsboet (tillgångar och skulder)

Ett dödsbo är en avliden persons tillgångar och skulder. Tillgångar kan vara till exempel pengar, aktier, fonder, bostad och lösöre som möbler, bil, smycken. Vid ett dödsfall blir de personer som enligt lag eller testamente är arvingar dödsbodelägare. Dödsboet upphör när det gjorts ett arvskifte och dödsboets eventuella tillgångar fördelats ut till arvingarna.

2. Gör en bouppteckning, deklarera dödsbo

En bouppteckning är en sammanställning som dödsbodelägarna gemensamt gör över den avlidne personens tillgångar och skulder. Den behöver göras och skickas in för registrering inom fyra månader efter dödsfallet.

3. Gör arvskiftet – dela upp arvet

Nu är det dags för arvskifte, det vill säga dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. När bouppteckningen är registrerad och arvet ska fördelas behövs en arvskifteshandling. Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal som visar vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet. 

Om dödsboets har tillgångar såsom fastighet, bostadsrätt, värdepapper eller liknande som kräver skatteberäkningar eller kontakt med myndigheter kan ni anlita vår juristgrupp vid upprättande av arvskifte.

Kontakta oss på: 0346-550 38 eller 0346- 550 20.

Juristgruppen på Falkenbergs Sparbank har kunskap om de regler som då tillämpas samtidigt som gruppens placering på bank innebär att de har bra kontakter med andra banker och institut och därmed även enklare kan verkställa arvskiftet.

Om dödsboet är kund i Falkenbergs Sparbank med tillgångar som består av likvida medel på bankkonton kan dödsbodelägarna använda de arvskiftesblanketter som behandlas av en specialistgrupp på Falkenbergs Sparbank, se länk nedan.

Andra läste också

 • Arvskifte – dela upp arv

  Arvskifte betyder att dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. Här kan du läsa om hur du gör för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Swedbank till arvingarna.

  Så här delas arvet upp

Behöver du hjälp av en jurist?

Få hjälp med bouppteckning och arvskifte. Välj själv vad du vill ha hjälp med.