Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Företagsjuridik – ekonomi, juridik och avtal

Företagsjuridik är viktigt för företaget. Med juridiskt korrekta avtal blir företagandet tryggare. Ni kan skriva skräddarsydda avtal online, få tillgång till en jurist via telefon/video eller boka rådgivning på ett kontor.

Juridiska tjänster för företag

En stor del av din vardag som företagare handlar på olika sätt om juridik. Från det att du startar ditt företag till den dag du kanske vill lämna över till nästa generation.Juridiken är till för att skydda dina och ditt företags rättigheter - men innebär också skyldigheter som du måste uppfylla. De flesta beslut som rör juridik är enkla och vardagliga och kan hanteras rutinmässigt i företaget. Men handlar det om mer komplicerade beslut om stora värden och av stor betydelse för företaget bör du alltid ta hjälp av expertis.

Kontakta din rådgivare

Kontakta din rådgivare på banken för vägledning kring vilka juridiska avtal som behöva för ditt företag.

Situationer när du kan behöva juridisk hjälp

Kompanjonsavtal – starta och driva företag med andra

Om du har företag ihop med andra kan ni skriva ett kompanjonsavtal som reglerar vad som händer med ert företag om det händer någon av delägarna något, till exempel vid skilsmässa eller dödsfall.

Aktieägaravtal – starta aktiebolag med andra

Redan när du startar aktiebolag är det bra att komma överens om viktiga frågor som förr eller senare uppstår. I ett aktieägaravtal kan ni bland annat bestämma hur vinst ska fördelas, hur styrelse ska tillsättas och vad som ska gälla när någon vill sälja sin del av bolaget.