1. Hur mycket pengar ska placeras?

Även mindre belopp kan växa sig stora med tiden! Rör det sig om en större summa kan det vara klokt att fördela den i olika placeringar.

2. När ska pengarna finnas tillgängliga?

Som företagare kan det vara skönt att veta att pengarna finns tillgängliga den dag de behövs till annat. Många av våra placeringar ger möjlighet att ta ut pengarna när som helst. Kan pengarna avvaras en längre tid kan en långsiktig placering öka möjligheten till god avkastning.

3. Vilken risk är du beredd att ta?

Fundera över om det är acceptabelt att pengarna minskar i värde under en period. Med tiden jämnar marknadens svängningar oftast ut sig. En bra tumregel är att ju längre företaget kan vara utan pengarna, desto större risk kan ni ta.