Skip to content

Aktuella inlåningsräntor privat

Ta del av våra aktuella inlåningsräntor på våra privatkonton och läs mer om hur det fungerar.

Konton

Pris

Falkenbergskonto

Ränta vid behållning från 50 000 kr och uppåt för närvarande 2,65 %
Ränta vid behållning upp till 49 999 kr för närvarande 2,00 %
(vid behållning över 50 000 kr utgår högsta räntan från första kronan)

Fyra fria uttag /år + föregående års ränta,
därefter uttagsränta 1,0% på uttaget belopp, lägst 60 kr

 

Barnsparkonto

För kunder mellan 0-18 år
4 fria uttag + föregående års ränta, därefter uttagsränta med 1,0 %, min 60 kr.
Efter 18 års ålder produktändras kontot till Sparkonto.
Ränta för närvarande: 2,65 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Sparkonto/e-sparkonto

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på sparkonto/e-sparkonto är för närvarande 1,60 %

Ungdomskonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 1,00%
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.
 

Privatkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Skogskonto

Räntan är för närvarande 2,95 % på Skogskonto

Räntan är för närvarande 2,95 % på Skogsskadekonto

Räntan är för närvarande 2,95 % på Skogslikvidkonto

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0,5%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Fasträntekonto

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. Om du vill placera belopp större än 5 miljoner kronor ber vi dig att ta kontakt med din rådgivare. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Inlåningsräntor företag

Mer information