Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor

Konton

Pris

Falkenbergskonto

Ränta vid behållning upp till 49 999 kr för närvarande 0 %

Ränta vid behållning från 50 000 kr och uppåt för närvarande 0,40 %
(vid behållning över 50 000 kr utgår ränta från första kronan)

Fyra fria uttag /år + föregående års ränta,
därefter uttagsränta 1,0% på uttaget belopp, lägst 60 kr

 

Barnsparkonto

För kunder mellan 0-18 år
4 fria uttag + föregående års ränta, därefter uttagsränta med 1,0%, min 60 kr.
Efter 18 års ålder produktändras kontot till Sparkonto.
Ränta för närvarande: 0,30 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Sparkonto/e-sparkonto

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på sparkonto/e-sparkonto är för närvarande 0,00 %

Ungdomskonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,25 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.
 

Privatkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Skogskonto

Räntan är för närvarande 0,75 % på Skogskonto

Skogsskadekonto

Räntan är för närvarande 0,75% på Skogsskadekonto.

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Fasträntekonto

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.