Hoppa till huvudinnehåll

Goda idéer får liv genom Framtidsbanken

Det är viktigt för Falkenbergs Sparbank att vara en positiv kraft i samhället och stödja det lokala kultur- och föreningslivet där våra kunder verkar och bor. Vi satsar gärna på nytänkande projekt och engagerar oss i frågor som är viktiga för vårt område och dess framtid. Välkommen med ansökan för din idé!

Exempel på idéförverkligare som fått bidrag från Framtidsbanken

Vinbergs IF

Vinbergs IF har en stor och bred verksamhet med 350 aktiva. Med 340 000 kronor från Framtidsbanken kunde föreningen investera i modern och energieffektiv LED-belysning till sin konstgräsplan.

Ätrans sjöbastu

Bastun vid Eseredssjön har vaknat till liv tack vare Ätrans samhällsförenings bastukommité. Med hjälp av bland annat 65 000 kronor från Framtidsbanken har bastun fått ett mordernt ansiktslyft.  

Husknut av bastun vid en sjö med brygga

GO FBG

Det här är Enis på GO FBG, de samarbetar med lokala föreningar för att inspirera och erbjuda barn och ungdomar en aktiv fritid. 2021 var GO FBG en av idéförverkligarna som fick bidrag från Framtidsbanken.

Person ler och håller i en basketboll

Se fler exempel i vår film

Framtidsbankens vårutdelning 2023

39 idéförverkligare fick tillsammans ta emot närmare 2 miljoner kronor från Framtidsbanken vid våren utdelning den 28 mars.

Det här är Framtidsbanken

Inom vilka områden?

Framtidsbanken ska bidra till en postiv samhällsutveckling genom att i första hand främja följande inriktningar:
 

 • Utbildning
 • Forskning
 • Näringsliv
 • Idrott
 • Kultur

 

 

 

Vem kan söka?

Vem som helst kan söka för ändamål som skapar tillväxt, livskvalitet, bra utbildning och fler arbetstillfällen i Falkenbergs kommun samt norra delen av Halmstad kommun. Medel kan utgå till:
 

 • Föreningar
 • Organisationer
 • Företag
 • Privatpersoner 

 

Vem beslutar?

Framtidsbankens ansökningar hanteras och beslutas av en kommitté bestående av fem ledamöter:
 

 • Göran Bengtsson, VD, ordförande Framtidsbanken
 • Kristina Gustafsson, styrelseledamot
 • Anders Bengtsson, huvudman
 • Christina Ivarsson
 • Klara Berg
   

Prioriterade projekt

Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank ska prioritera projekt:
 

 • som bedöms ha betydelse för samhällsutvecklingen inom bankens verksamhetsområde
 • som är tidsbegränsade och har tydliga mål
 • där utvärdering kan göras
 • där sökanden gör en betydande egen insats
 • som ger Falkenbergs Sparbank goodwill

 

 

 

Bidrag lämnas normalt inte till

Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank bidrar normalt inte till verksamheter:

 • som obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting
 • som avser löpande driftskostnader
 • där stöd kan uppfattas som politiskt kontroversiellt, som till exempel deltagande eller påverkan i den politiska processen
 • där stöd kan påverka konkurrensförutsättningarna
 • som är skadliga för miljön
 • som strider mot bankens värderingar avseende etik, moral och miljö.