Hemförsäkring

Vi erbjuder hemförsäkring med 10 % rabatt vid nytecknande av helårsavtal och förutsatt att du är bolånekund hos Swedbank. Försäkringsgivare är Tre Kronor Försäkring AB.
Hemförsäkring