Meny
Samhällsengagemang
Om verksamheten

Om verksamheten

En Sparbank är en helt egen och unik bankform. Den har inga ägare och kan snarast liknas vid en slags stiftelse. Verksamheten regleras i en särskild sparbankslag. Sparbanken drivs utan enskilt vinstintresse. Vinstkraven är i och för sig likvärdiga de som gäller andra banker men vinsterna delas inte ut till några enskilda personer utan går tillbaka till sparbanken för att trygga insättarnas medel och för att bygga upp det egna kapitalet.

Huvudmännen har det yttersta ansvaret för bankens verksamhet. De utser bankens styrelse och fastställer bankens reglemente. Hälften av Falkenbergs Sparbanks 36 huvudmän väljs av kommunerna inom vårt verksamhetsområde, Falkenberg, Halmstad, Hylte, Svenljunga och Varbergs kommuner. Den andra hälften utses av huvudmännen själva bland sparbankens insättare.

Falkenbergs Sparbank är en bank med stark lokal förankring och en juridiskt självständig enhet.

Vår organisation

Läs om hur vi är organiserade för att driva Falkenbergs Sparbank.

Finansiell information

Här hittar du vår års- och hållberhetsredovisning tillsammans med övrig finansiell information. 

Front cover of the new issue for the magazine: Mitt i livet

Läs vår tidning "Mitt i livet"

I årets nummer av vår tidning "Mitt i livet" hittar du bland annat flera bra tips och information om hur du skyddar dig mot bedrägerier, råd från vår nya jurist Rebecca Hägg, vi har även besökt två lokala småföretagare som berättar om företagen men också sin egen personliga utveckling.