Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Om Framtidsbanken

Falkenbergs Sparbank, som grundades 1865, är en modern självständig bank med kontor i Falkenberg, Getinge, Ullared och Vessigebro. Det är viktigt för oss att vara en positiv kraft i samhället. Vi stödjer det lokala kultur- och föreningslivet där våra kunder verkar och bor. Vi satsar gärna på nytänkande projekt och engagerar oss i frågor som är viktiga för vårt område och dess framtid.

Inom vilka områden?

Framtidsbanken ska bidra till en postiv samhällsutveckling genom att i första hand främja följande inriktningar:
 

 • Utbildning
 • Forskning
 • Näringsliv
 • Idrott
 • Kultur

Vem kan söka?

Vem som helst kan söka för ändamål som skapar tillväxt, livskvalitet, bra utbildning och fler arbetstillfällen i Falkenbergs kommun samt norra delen av Halmstad kommun. Medel kan utgå till:
 

 • Föreningar
 • Organisationer
 • Företag
 • Privatpersoner 

Vem beslutar?

Framtidsbankens ansökningar hanteras och beslutas av en kommitté bestående av fem ledamöter:
 

 • Göran Bengtsson, VD, ordförande Framtidsbanken
 • Kristina Gustafsson, styrelseledamot
 • Anders Bengtsson, huvudman
 • Christina Ivarsson
 • Bengt Sturesson
   

Prioriterade projekt

Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank ska prioritera projekt:

 • som bedöms ha betydelse för samhällsutvecklingen inom bankens verksamhetsområde
 • som är tidsbegränsade och har tydliga mål
 • där utvärdering kan göras
 • där sökanden gör en betydande egen insats
 • som ger Falkenbergs Sparbank goodwill

Bidrag lämnas normalt inte till

Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank bidrar normalt inte till verksamheter:

 • som obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting
 • som avser löpande driftskostnader
 • där stöd kan uppfattas som politiskt kontroversiellt, som till exempel deltagande eller påverkan i den politiska processen
 • där stöd kan påverka konkurrensförutsättningarna
 • som är skadliga för miljön
 • som strider mot bankens värderingar avseende etik, moral och miljö.