Vad är AML?

Anti Money Laundry - även kallat AML - är ett regelverk hjälper oss banker och finansbolag att förhindra ekonomisk brottslighet och penningtvätt. Det innebär i korthet att vi tar fram rutiner och system för att identifiera och kartlägga kunder som bryter mot regelverket. Övergripande ansvar för att se att vi banker följer reglerna har Finansinspektionen (FI).