Hur påverkas jag som kund i Falkenbergs Sparbank?
Som kund i Falkenbergs Sparbank påverkas du inte alls. Vi är helt fristående och vår affärsmodell bygger på inlåning från lokala kunder och utlåning till lokala kunder. Insättarna skyddas dessutom av den statliga insättargarantin.

Affärsmässig koppling till Swedbank
Falkenbergs Sparbank är en av 59 fristående sparbanker i Sverige som har ett samarbetsavtal med Swedbank som omfattar bl.a. IT-tjänster samt olika produkter och tjänster såsom bolån, betalkort och fondplaceringar.

Ägarmässig koppling till Swedbank
Falkenbergs Sparbank äger aktier i Swedbank. Innehavet är av strategisk karaktär och tillsammans med övriga sparbanker utövas ägarinflytande via en gemensam ägarförening – Sparbankernas ägarförening.

Hur påverkas Falkenbergs Sparbank finansiellt av Swedbankaktiens värdefall?
Resultatet i banken påverkas inte av värdeutvecklingen. Långsiktigt kan resultatet påverkas om aktieutdelningen minskar. Falkenbergs Sparbank är dock inte beroende av aktieutdelningen för att bedriva en trygg och stabil bankverksamhet.

Hur arbetar Falkenbergs Sparbank med penningtvättsfrågor?
Penningtvätt är ett globalt problem där kriminella individer eller företag missbrukar bankers system för att tvätta svarta pengar, som de alltså skaffat sig på olaglig väg. Genom att olagligt föra in svarta pengar i en bank blir de vita och kan då användas i det öppna samhället. Bankernas ansvar i de här frågorna är att upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt. I Falkenbergs Sparbank arbetar vi intensivt med dessa frågor. Dels genom att säkerställa att vi verkligen känner våra kunder och dels genom att dagligen monitorera transaktioner för att kunna upptäcka misstänkt penningtvätt.