Falkenbergs Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: Dataskyddsombud, Falkenbergs Sparbank, Box 32, 311 21 Falkenberg