P27 NPP (Nordic Payment Platform) är ett bankgemensamt bolag som ägs av de sex större nordiska bankerna, (Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank) , vars syfte är att främja handeln inom och mellan våra nordiska länder. Det gör vi genom att bygga en ny gemensam, modern och kostnadseffektiv infrastruktur för clearing och settlement för den nordiska betalmarknaden som i sin tur kommer kunna hantera betalningar på ett snabbare, enklare och säkrare sätt framöver. Resultatet av arbetet kommer kunna nyttjas av alla banker på marknaden. 

P27 kommer ha en påverkan på betalningar inom Sverige och det kommer också innebära att produkter och tjänster som hanteras av Bankgirot idag, kommer att hanteras av oss banker i framtiden.

Det här är ett jätteviktigt arbete för oss, vi är stolta över att vara en så kallad frontrunner i arbetet och ser det som en självklarhet att vara en del av den här utvecklingsprocessen.

P27 NPP behöver specifika tillstånd och licenser från myndigheter för att kunna utför sin roll som clearing- och settlementinstitut. Ansökningsprocessen för dessa tillstånd och licenser pågår just nu. Det innebär att det arbete som görs och planeras för förutsätter att alla tillstånd beviljas. 

Ett nytt globalt standardformat

I takt med att marknaden snabbt utvecklas med nya tekniska möjligheter är det viktigt att vi även i detta arbete tänker långsiktigt och bygger en infrastruktur som kommer kunna vidareutvecklas över tid. En möjliggörare till det är det globala formatet ISO 20022 XML.

Med ISO 20022 som ett nytt gemensamt standardformat, kommer processerna förenklas för dig som företagskund. Det gäller även för ERP leverantörer och andra serviceleverantörer eftersom det kommer finnas möjligheter  att inte behöva hantera flera olika format framöver

Ambitionen med P27 NPP

Ambitionen med att skapa en gemensam nordisk plattform, med möjligheter för både våra privat- och företagskunder att kunna genomföra realtidsbetalningar i flera olika valutor, är att vi ska kunna möta era behov samtidigt som vi ser till att följa den snabba förändringstakten i samhället kring snabbare, säkrare och mer stabila betalningar.

Därför behöver de befintliga betalningslösningarna i Norden, som bygger på gamla system och ser olika ut, uppdateras och ersättas av en modern, gemensam och mer flexibel plattform.

Vilka fördelar kommer med P27

  • Möjlighet att inkludera mer information till mottagaren om din betalning
  • Ett format och en standard, ISO20022
  • Snabbare betalningar, oavsett i vilken nordisk bank mottagaren har sitt konto 
  • Enklare tillgång till en större geografisk marknad
  • Öppnar upp för nya möjligheter, innovationer och produkter