För att kunna möta alla de förändringar och förbättringar som kommer med P27, har vi startat upp ett internt initiativ som sedan 2018 ansvarar för att driva alla viktiga förberedelser inför den kommande omställningen. Det här är ett viktigt och högprioriterat område för oss.

Våra externa samarbeten

  • Delägare av P27 NPP
  • Transformation Committee (TC)
  • Nordic payment council (NPC)

Delägare av P27 NPP

Swedbank är en av ägarna till bolaget P27 NPP tillsammans med 5 andra banker, vilket driver olika samarbeten relaterat till ägarfrågor.

Transformation Committee (TC)

För att se till att bankmarknaden gemensamt arbetar mot samma slutmål, har Svenska Bankföreningen startat upp ett transformationsprogram (TC) där de har en samordnade roll för det bankgemensamma arbetet. Inom transformationsprogrammet finns det ett antal olika fokusgrupper som hanterar specifika frågor som tillexempel;

  • kommunikation,
  • autogiro
  • ERP-leverantörer

Vi har självklart med representanter i alla fokusgrupper och hela vägen upp till styrelsenivå.

Nordic Payment Council (NPC)

I Nordic Payment Council, som vi också sitter med i, arbetar man med att ta fram ett nordiskt regelverk som styr alla betalningar.