En internationell betalning är en betalning från EU, EES och Schweiz i andra valutor än EUR och SEK samt från övriga länder oavsett valuta.

Observera att om alla krav för en Swedbankbetalning, Europabetalning eller Internationell betalning är uppfyllda men att det p.g.a. felaktigheter i betalningen krävs manuell hantering så kommer betalningen att hanteras och prissättas som en manuell betalning.