Hoppa till textinnehållet

Amorteringsfritt - ansökan om tillfällig amorteringsbefrielse för privatpersoner

Många har drabbats eller känner oro för att deras ekonomi ska påverkas av coronapandemin.

Här kan du ansöka om att pausa amorteringarna för dina lån. Vi kan bevilja tillfällig amorteringsbefrielse för bolån fram till och med den 31 augusti 2021 och upp till sex månader för andra lån.

Har du ännu inte blivit drabbad kan det vara bra att tänka på fördelen med att amortera så länge du har möjlighet. Ju mer du amorterar desto mer minskar du ditt lån och dina framtida räntekostnader.

Hur fungerar amorteringsbefrielsen

Så ansöker du

Fyll i ansökan om du bedömer att din ekonomiska situation har eller kommer att påverkas med anledningav effekterna från coronaviruset Covid-19 och klicka på Skicka.
När banken beviljat din ansökan får du en bekräftelse i internetbanken eller via post om du inte har internetbanken. I bekräftelsen framgår vilket datum amorteringsbefrielsen startar för respektive lån.

Bolån – så länge gäller amorteringsbefrielsen

För bolån ansöker du om amorteringsbefrielse fram till och med den 31 augusti 2021 och omprövning görs var tredje månad. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsbefrielsen med tre månader. Beviljas du amorteringsbefrielse gäller den alltså tre månader i taget, dock som längst fram till och med den 31 augusti 2021. Hör du inget från oss, förlängs amorteringsbefrielsen i tre månader. Ränta betalas enligt avtal under perioden.

Andra lån – så länge gäller amorteringsbefrielsen

För andra lån ansöker du om amorteringsbefrielse upp till sex månader och omprövning görs efter tre månader. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsbefrielsen med tre månader. Beviljas du amorteringsbefrielse gäller den alltså tre månader i taget, dock med längsta sammanlagda tid sex månader. Hör du inget från oss, förlängs amorteringsbefrielsen i tre månader. Ränta betalas enligt avtal under perioden.

Om du har både privatkrediter och företagskrediter

Då ska du skicka in två ansökningar, en för dina privatkrediter och en för dina företagskrediter.
Ansökan för företagskrediter hittar du på falkenbergssparbank.se/coronatipsforetag 

Om du vill börja amortera igen

Meddela oss så snart du själv tror du kan börja amortera igen. Ring oss på 0346-550 00. Du kan även besöka något av våra kontor.

Ansökan om amorteringsbefrielse

Formuläret gäller för Falkenbergs Sparbanks kunder. 

Är ni fler låntagare behöver endast en av låntagarna skicka in ansökan.
Bedömer du att din ekonomi har eller kommer att påverkas av effekterna från coronaviruset Covid-19? Då fyller du i ansökan längre ner på den här sidan. 

Vi vill upplysa dig om att vi i de flesta fall inte har möjlighet att ta bort en aviserad amortering och att din ansökan av den anledningen kan komma att avse amorteringen för nästkommande avisering.

 

Om det finns medlåntagare

Jag har informerat övriga medlåntagare och intygar att vi är överens om att jag ansöker om amorteringsbefrielse

Fler medlåntagare

 

Jag önskar tillfällig amorteringsbefrielse för följande lån

Lånenummer ser du i din internetbank, app eller på din senaste låneavi. Fyll i ditt lånenummer med enbart siffror. Du skriver ett lån per fält nedan.