Hoppa till textinnehållet

SFDR - Disclosureförordningen

Information om hållbarhet i fonder

 • Öka transparensen kring hållbarhet
 • Förenkla finansiering av tillväxt på ett hållbart sätt
 • Bekämpa så kallad Greenwashing (grönmålning)
Leende äldre par fikar med släkten ute i sommarträdgården

Syftet med SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) är att öka transparensen kring hållbarhet och hållbarhetsrisker, samt att skapa ett standardiserat sätt att rapportera. Målet är att underlätta att finansiering av tillväxt sker på ett hållbart sätt. 

Enklare för dig att jämföra

SFDR - förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar på svenska - ställer krav på hur fondbolag, med flera, ska informera kring finansiella produkter när det gäller miljömål och sociala hållbarhetsmål:

 

 • Om produkten bidrar till målen
 • Hur produkten bidrar till målen
 • I vilken utsträckning produkten bidrar till målen

 

Hur går det till?

Det har tagits fram standardiserade mallar som ska användas när det gäller hållbarhetsinformation kring produkter och bolag. Mallarna styr hur information ska lämnas - både när det gäller hur en fond bidrar till ett miljömål eller socialt mål och i vilken utsträckning.

Enligt SFDR behöver hållbara investeringar:

 1. Bidra till ett mål för miljön eller social hållbarhet

  I SFDR ställs bland annat krav på att exempelvis fondbolag ska lämna information om och i vilken utsträckning en fond bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Ett miljömål kan till exempel vara bekämpning av klimatförändringar och ett socialt mål kan vara att bekämpa ojämlikheter.

 2. Inte orsaka betydande skada på målen för miljön eller social hållbarhet

  Att inte orsaka betydande skada innebär att investeringen ska ta hänsyn till vissa hållbarhetsrelaterade områden, exempelvis utsläpp eller hur stor del av styrelserna som består av kvinnor och/eller män. Dessutom måste bolagen i en investering även ta hänsyn till sociala minimiskyddsåtgärder. Det vill säga hänsyn till mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.

 3. Ha en god bolagsstyrning

  De bolag som fonden investerar i ska också följa praxis för god bolagsstyrning. Exempelvis ska bolagen ha en sund förvaltningsstruktur, acceptabel lön till personal och följa skatteregler.

Mer information